Nasze kompetencje opierają sie na metodykach i narzędziach wspieranych przez Office of Government Commerce (OGC). Posiadamy certyfikaty i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami zgodnie
z metodyką PRINCE2, zarządzania programami projektów w oparciu o metodykę MSP oraz wdrażania struktur wspomagających systemy decyzyjne i realizacyjne w oparciu o model P3O.

POTWIERDZONE KOMPETENCJE

1/5
1/8

PORTFOLIO

PROGRAMME

PROJECT

CONSULTING

zarządzanie projektami